Styrelsen

Tin Josefsdotter Ordförande

Gunilla Olsson Vice ordförande

Jane Oredsson Sekreterare

Lisa Källström Vice sekreterare

Cecilia Nilsson kassör

Nicklas Lindblad Ledamot

Karl-Axel Hill Ledamot

Maria Berés Ledamot

 Niklas Fagerström Ledamot