Marknadsföringen Nordost Skåne

Marknadsföreningen Nordost Skåne är det självklara nätverket för dig som är intresserad av samarbete, utbyte av erfarenheter, marknadsföring och försäljning. Både stora och små företag inom de flesta branscher finns representerade bland våra medlemmar.

En viktig del i vår verksamhet är våra frukost- och lunchmöten på olika platser i regionen. Vi bjuder in till inspirerande mingel och god mat kombinerat med intressanta föreläsare och spännande gäster inom olika ämnen.

Guldäpplet

Marknadsföreningen delar varje år ut Guldäpplet. Det företag som utfört årets bästa marknadsföringsprestation med anknytning till Nordöstra Skåne tilldelas denna utmärkelse. Guldäpplets syfte är att uppmärksamma, stimulera och inspirera till nytänkande, utveckling och debatt inom marknadsföringsområdet samt att visa på de positiva effekter en väl genomförd marknadsstrategi kan innebära.

Mål & visioner

Marknadsföreningen Nordost Skånes mål och vision är att växa och utvecklas som förening och att tillsammans med medlemmarna stärka regionen. Vår uppgift är att lyfta fram frågor och ämnen som berör och kan stimulera företagande och entreprenörskap med fokus på marknadsföring och försäljning.

Vi vill vara en mötesplats där det är enkelt för både stora och små företag från olika branscher att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Programmet vi erbjuder ska leda till nya kunskaper och vårt nätverk av medlemmar kan ge dig nya möjligheter.

Våra värdeord är Kompetens – Engagemang – Respekt – Glädje

Kommande programpunkter

Tomt just nu!