Marknadsföreningen i Nordöstra Skånes vision är att växa och utvecklas som förening och att tillsammans med medlemmarna stärka regionen. Vår uppgift är att lyfta fram frågor och ämnen som berör och kan stimulera företagande och entreprenörskap med fokus på marknadsföring och försäljning. Vi vill vara en mötesplats där det är enkelt för både stora och små företag från olika branscher att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Programmet vi erbjuder ska leda till nya kunskaper och vårt nätverk av medlemmar kan ge dig nya möjligheter.

Våra värdeord är Kompetens – Engagemang – Respekt – Glädje

Marknadsföreningen i Nordöstra Skånes mål är:
– 8 event per år.
– öka medlemsantalet med 20 % varje år
– öka följare på SoMe med 200 % varje år.
– för Guldäpplet ha som mål att få in minst 7 ansökningar.

Kommande programpunkter

Tomt just nu!